Robert-Jan Baars

VVD, Nummer 10, Gemeenteraadsverkiezingen Haarlem 2018


Beste Haarlemmer,

Breng de Haarlemse straat naar de gemeenteraad!

Welk gemeenteraadslid of volksvertegenwoordiger in Haarlem kent u nog en luistert er naar u? De afgelopen maanden ben ik namens de Haarlemse VVD de wijken, de voetbalkantines, winkels, horeca en buurtcentra in gegaan om naar uw zorgen en wensen te luisteren. Wat heb ik gehoord en wat wil ik eraan doen? Lees het hieronder.

Waarom wij van Haarlem houden en ik van Haarlem houd

Maar allereerst. … wij houden van Haarlem. Dat is wat ik van iedereen terug hoor. Het is een prachtige stad met een klassiek centrum en een mooie mix van horeca en detailhandel. Daarnaast zijn we erg gastvrij en zorgen we voor elkaar. Haarlem is van iedereen, ongeacht je leeftijd, godsdienst of afkomst. En ook ik hou van Haarlem. Waarom ik van Haarlem hou? Mijn herinneringen van Haarlem gaan al decennia terug. In de periode van 1996 tot en met 2005 had ik een studentenbaantje in de winkel van mijn vader; De Bruna in de Cronjéstraat in Haarlem-Noord. Hier verkocht ik boeken en wenskaarten. Ik heb een fijne tijd beleefd in deze gezellige volksbuurt. In 2007 kwam ik, als parketsecretaris, bij het Openbaar Ministerie in Haarlem terecht. Hier werkte ik met veel plezier samen met de officieren van justitie om Haarlem een nog veiligere stad te maken. En sinds 2010 woon ik in deze prachtige stad. Een stad die mijn thuis is.

Meer woningen, minder files, meer groen en minder regels

Waarom sta ik nu op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en wat wil ik doen? Als gezegd: Haarlem is een geweldige stad, maar dingen kunnen nog beter. Uit de gesprekken die ik gevoerd heb ik is er duidelijk een behoefte aan meer betaalbare woningen, minder files, meer groen en minder regels. Voor een volledige visie naar aanleiding van de gesprekken die ik gevoerd heb kunt u de stukken onder ‘visie’ lezen.

Waarom zou u op mij stemmen? Zichtbaar en ervaren.

Allereerst leef ik niet in een ivoren toren: ik ben zichtbaar en ik luister. Als één van de weinige politieke kandidaten ga ik heel Haarlem door. De afgelopen maanden ben ik van ‘café Schoten’ in Noord tot het Surinaams eettentje ‘De Warung’ in Schalkwijk geweest. Ik heb gevoetbald op het Johan Cruijff Court in Oost en gesproken met buurtbewoners in het Ramplaankwartier, ofwel West. Ik kom in sportkantines, buurtcentra, cafés, etc.

Naast dat ik veel op straat en met Haarlemmers in gesprek ben, ben ik ook al meer dan tien jaar actief binnen de lokale overheid. Als overheidsjurist en beleidsmaker weet ik bij wie je moet zijn en wat je moet doen om zaken ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ik heb vele buurtbewonersavonden georganiseerd en heb dit altijd weten om te zetten in concrete acties om een buurt beter, mooier of bruisender te maken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over mijn standpunten en ervaringen verwijs ik naar mijn standpunten en getuigschriften op deze website. Ook kunt u onder 'contact' mijn gegevens vinden voor het geval u zin heeft om - onder het genot van een kop koffie of een biertje - van gedachten te wisselen. De deur staat altijd open.

Met gastvrije groet,

Robert-Jan Baars, VVD, nummer 10.

robertjan-baars

robertjan-baars

robertjan-baars

robertjan-baars

VVD kies voor doen

VVD logo

Standpunten: DIGG IT!

Robert- Jan staat voor DIGG IT. Deregulering. Identiteit. Gelijke kansen & Gastvrijheid. Groen. Integriteit. Transparantie.

Deregulering

Er zijn in Haarlem teveel onnodige regels. Ondernemers worden daardoor beperkt in hun creativiteit en mogelijkheden.

Waarom zou een kapper geen wijntje mogen schenken? Waarom mag een restauranteigenaar geen T-shirts verkopen? Waarom kan een café niet spontaan een uurtje langer open blijven als er goed contact is met de buren? Waarom zou je in een leegstand winkelpand niet snel een koffiebar kunnen openen?

Bestemmingsplannen en lokale regelgeving werpen onnodige obstakels op. Juist in een tijd waarin de middenstand concurrentie ondervindt van het internet en grote multinationals is flexibiliteit van de gemeente gewenst.

Identiteit

Nederland en Haarlem hebben een eigen identiteit. Laten we die behouden.

Nederland staat voor vrijheid. Iedereen krijgt de ruimte om te zijn wie hij of zij is. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken. Er wordt bijvoorbeeld niet getoornd aan de mogelijkheden tot abortus of euthanasie.

Nederland staat voor gelijkheid. Ofwel gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En dus ook voor lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Discriminatie is ook in Haarlem uit den boze.

Haarlem heeft een prachtige oude binnenstad met een heerlijke mix van horeca en detailhandel. Te makkelijk worden gebouwen gesloopt of verbouwd. Panden met veel beton en zonder karakter komen er voor in de plaats. Klassieke panden, groene lanen en bestaande waterwegen blijven zoveel mogelijk bestaan.

Maar Haarlem is niet alleen de oude binnenstad. Haarlem is gastvrij. Haarlem blijft voor iedereen toegankelijk en bewoonbaar. Haarlem blijft aantrekkelijk voor jong en oud. Arm en rijk.

Gelijke kansen & Gastvrijheid

In Haarlem moet ieder kind kunnen opgroeien met gelijke kansen. Het mag niet uitmaken of je wieg staat in Den Hout of Schalkwijk. Goed onderwijs en goede medische zorg zijn voor iedereen bereikbaar.

Als een kind bijvoorbeeld talent heeft voor een dure sport zorgt de gemeente dat deze de sport ook kan beoefenen. De deuren van sportclubs en andere maatschappelijke instituten staan voor iedereen open. Sportverenigingen en sociale voorzieningen blijven dan ook zoveel mogelijk geïntegreerd en bereikbaar binnen de wijken.

Groen

Er is te weinig groen in Haarlem. De behoefte aan extra woningen voor - onder andere - starters wordt onderschreven. Ook een goede infrastructuur is belangrijk. Dit mag echter niet ten koste gaan van bestaande (sport)parken.

In deze context is het bijvoorbeeld belangrijk dat de voetbalvereniging Geel Wit gevestigd blijft op de huidige locatie. Ook komt er geen fietsbrug dwars door de groene monumentale Bolwerken.

Integriteit & Transparantie

Het bestuur van Haarlem moet integer en transparant functioneren. Er is geen ruimte voor vriendjespolitiek of fraude. Er zijn zo min mogelijk 'geheime' dossiers. Ook het overleggen in achterkamertjes is passé.

De Haarlemmer is open en direct en verdient dan ook een eerlijk bestuur. Een bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt.

Daar sta ik voor.
Was getekend,

Robert-Jan Baars.

Getuigschriften en reviews